Informácie o nás

             
         ĽH Prešovčan už viac ako šesť desaťročí ponúka svojim poslucháčom neopakovateľnú atmosféru ľudovej a koncertnej hudby. Hudba sa počas tohto obdobia vyprofilovala na teleso, ktoré vie ponúknuť súčasnému poslucháčovi široké spektrum hudobných zážitkov. Hudba spolupracovala v minulosti s takými významnými interprétmi akou bola Janka Guzová a Jožko Príhoda, tiež aj so známymi hereckými osobnosťami DJZ v Prešove, napr. Július Piussi, Emil Prieložný, Jozef Stražan st., Ladislav Kicko, Valéria Lešková, Štefan Senko. V súčasnosti spolupracuje v rámci koncertov s Hankou Servickou, Vierkou Horňákovou a Petrou Humeňanskou. V repertoári má nielen šarišské, zemplínske a folkové piesne, ale aj piesne národnostných menšín žijúcich na území Slovenska. Hudba vystupovala ako doprovodná hudba na súťažiach: Východoslovenská pieseň, Makovická struna a Ľubovnianska valaška. Toto teleso koncertuje v rámci celého Slovenska. Hudba počas svojho pôsobenia nahrala niekoľko MG a CD nosičov s interprétmi, s ktorými spolupracovala, ako aj inštrumentálne nahrávky so svetovými melódiami.        

 

Členovia hudby:

                Základná zostava:
vedúci :  RNDr. Július Humeňanský  - kontrabas, spev
primáš:  Mgr. Stanislav Salanci DiS.art. - husle, spev
                Mgr. Michal Kišeľák - akordeón, spev 
                Mgr. Jana Ďurašová - cimbal, spev
                Peter Ivan DiS.art. - gitara, píšťalky, spev, perkusie
                          

 

Externí členovia hudby:

                Mgr.Viktor Gliganič - husle, viola, spev
                Radovan Klein DiS.art. - husle, spev
                Jozef Salanci DiS.art. - cimbal, kontrabas, spev
                 Mgr. Gabriel Hižnay  - gitara, viola, spev
                Mgr. Radoslav Duda - akordeón, spev
                Mgr. Ján Bak - klarinet, saxofón, spev
                Mgr. Pavol Salanci - klarinet, saxofón, spev
                Mgr. art. Pavol Frištyk - kontrabas, spev
               
                    

Hostia:    

       Mgr. art. Petra Humeňanská - spev / šansón, muzikál, pop, folk, mantry, vlastná tvorba /, ukulele, klávesy, bongo, perkusie
       Mgr. art. Jana Humeňanská - spev, fujara, gajdica, píšťala, harfa, gitara, klávesy, perkusie
        Anna Servická - spev / rusínske, duchovné, ľudové piesne východného Slovenska /
         Mgr. Viera Horňáková - spev / ľudové piesne východného Slovenska a nár. menšín /
         Mgr. Natália Salanciová - spev / ľudové piesne východného Slovenska /
         Peter "Armstrong" Ondria - spev / piesne L. Armstronga, vlastná tvorba /
         Mgr. Miroslava Kuchárová - husle
         Jana Bilaničová - violončelo
         Araňa z Jarovníc - ľudová rozprávačka