História

Niečo z histórie

        ĽH Prešovčan ako sólová hudba má už dlhoročnú tradíciu (založená r. 1954). Zakladajúcimi členmi boli Ing. Július Humeňanský - primáš, Imrich Szeghy - cimbal, Ladislav Petruščák - klarinet, Ondrej Fedák - viola a Jozef Klobušický - kontrabas. V súčasnosti hrá jej druhá a tretia generácia.
        Za viac ako 60 rokov existencie hudby sa v nej vystriedalo viac hudobníkov. Prvé nahrávky sa viažu ku košickému rozhlasu a piesňam Janky Guzovej a Jožka Príhodu. Hudba spolupracovala s významnými skladateľmi - Pavlom Tonkovičom a Júliusom Letňanom, so sólistami Divadla Jonáša Záborského, napr.Valériou Leškovou, Ladislavom Kickom, Júliusom Piussim, Emilom Prieložným, Jozefom Stražanom st., s ľudovým rozprávačom Ďurim Štachitkom. Je potrebné spomenúť aj doprovody na súťažiach spevákov „Východoslovenská pieseň, Ľubovnianska valaška, Makovická struna". 
        Zakladajúci členovia ĽH Prešovčan účinkovali prakticky vo všetkých mestách východného Slovenska, vrátane Vysokých Tatier, Žiliny, Turčianskych Teplíc a Prahy. Hudba sa postupne omladzovala o nových členov druhej generácie - Marián Magda, Juraj Humeňanský a Július Humeňanský ml. Oni sa stali pokračovateľlmi myšlienky, ktorá pretrvala až dodnes. 
 
Bývalí členovia:
 
Husle: Mgr. Marián Magda, Juraj Macala, Ing. Ján Jasovský, Ladislav Bartko, Mgr. Ondrej Kandráč
Klarinet, tarogato a saxofón:  Jaroslav Tarášek, Pavol Gelle, Peter Bednár,
Cimbal: Július Bandy, Rudolf Tuleja
Kontrabas: Aladár Borňás, PaedDr. Juraj Humeňanský
Akordeón: Stanislav Šarišský, Mgr. Peter Sabol
 
Bývalí spolupracovníci:
 
Spev, ľudové rozprávanie: Janka Guzová-Becková, Jožko Príhoda
Spev: Valéria Lešková, Ladislav Kicko, Anka Kokindová, Anna Servická, Rudolf Smoter, František Labuda, Monika Kandráčová 
Husle: Július Sarkózy, Mgr. Ingrid Jánošová-Wittnerová, Ing. Juraj Tej
Cimbal: PaedDr. Jozef Hrušovský
Viola: Mgr. Branislav Koscelník
Akordeón, ústna harmonika: Viliam Peierberger
Klarinet: Ján Saloka
Kontrabas: Mgr. Milan Maťaš
Ľudové rozprávanie: JUDr. Elemír Erby alias Ďuri Štachitka, Jozef Stražan st., Július Piussi, Emil Prieložný, Štefan Senko 
Konferovanie: PhDr. Ivan Benko
 
Zakladajúci členovia: (zľava) O. Fedák, J. Humeňanský, I. Szeghy, J. Klobušický, L. Petruščák

ĽH Prešovčan a sólistka Janka Guzová (1959)

ĽH Prešovčan a sólista Jožko Príhoda  (1959)

ĽH Prešovčan v zložení: (zľava) P. Gelle, J. Macala, J. Humeňanský, I. Szeghy, A. Borňás, O. Fedák (1968)

Husle: Mgr. Marián Magda, Juraj Macala, Ing. Ján Jasovský, Ladislav Bartko, Mgr. Ondrej Kandráč Klarinet a saxofón: Peter Bednár, Jaroslav Tarášek, Pavol Gelle Cimbal: Július Bandy, Rudolf Tuleja Kontrabas: Aladár Borňás, PaedDr. Juraj Humeňanský Akordeón: Mgr. Peter Sabol 
Bývalí spolupracovníci: 
Spev, ľudové rozprávanie: Janka Guzová-Becková, Jožko Príhoda Spev: Valéria Lešková, Ladislav Kicko, Anka Kokindová, Anna Servická, Rudolf Smoter, František Labuda, Monika Kandráčová Husle: Július šarkózy, Mgr. Ingrid Jánošová-Wittnerová, Ing. Juraj Tej Viola: Mgr. Branislav Koscelník Akordeón viliam Peierberger, Stanislav Šarišský Klarinet: Ján Saloka Ľudové rozprávanie: JUDr. Elemír Erby alias Ďuri Štachitka, Jozef Stražan st., Július Piussi, Emil Prieložný, Štefan Senko Konferovanie: PhDr. Ivan Benko