Ľudová hudba PREŠOVČAN začala písať svoju históriu v roku 1954. Patrí medzi najstaršie ľudové hudby na Slovensku. Jej členmi sú bývalí dlhoroční hudobníci rôznych folklórnych súborov ( PUĽS, FS Šarišan, FS Dúbrava, FS Torysa, FS Sabinovčan). Na svoje koncerty si pozýva aj speváčky a tanečníkov / viac v sekcii o nás/. Vo svojom repertoári má hudba okrem ľudových piesní z celého Slovenska aj obsahovo náročnejší repertoár: hudba z filmov, muzikálov, vážna hudba, koncertné skladby, šlágre, pop, šansón, operetné "kúsky" ako aj country a jazz...   

Obľúbené odkazy